Jouw kavel jouw woning – particulier opdrachtgeverschap….

Een eigen huis bouwen? Wie droomt er niet van!  Want een huis (laten) bouwen in plaats van een bestaand huis kopen heeft als grootste voordeel dat u weinig concessies hoeft te doen aan uw woonwensen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek waar Vereniging Eigen Huis aan heeft meegewerkt, dat de woningen die zelf gebouwd zijn vaak kwalitatief beter zijn. Men kiest betere materialen, meer ruimte en aanvullende voorzieningen. Deze keuzes maken dat particulier opdrachtgeverschap niet goedkoper is dan seriematige bouw, maar dat u wel meer waar voor uw geld krijgt. Als u hetzelfde kwaliteitsniveau in de reguliere bouw zou willen realiseren, valt dat veel duurder uit. Uit hetzelfde onderzoek bleken de zelfgebouwde woningen een geringer verloop te hebben en iets hogere vraagprijzen bij verkoop.

Maar waar moet u op letten? Wordt u (volledig) objectief en deskundig geïnformeerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden? Kan er een onderhoudsvrije woning voor u gebouwd worden? Als “ze” werken met Rockpanel weet u wat er bedoelt wordt, wat de voor/nadelen zijn en eventuele alternatieven? Als u binnen een paar uur een gratis schetsontwerp heeft, wat is er dan te verbeteren aan zo’n ontwerp? etc. etc.

Particulier opdrachtgeverschap: Stap voor stap de grote stap zetten! Om te komen tot de grote stap moet u mijn inziens een aantal stappen zetten:

1. Zijn uw wensen haalbaar?
we zetten uw globale wensen en eisen overzichtelijk op papier
we gaan kijken/toetsen of het wel (financieel) haalbaarheid is
we geven u advies over het vervolg traject

2. Hoe zien u wensen er eigenlijk uit?
we maken een uitgebreid overzicht van uw wensen en eisen
we maken een eerste schets en stel een (eerste) begroting op
we brengen uw randvoorwaarde in beeld en dragen alternatieven aan

3. Hoe goed is uw plan te realiseren?
we zorgen voor het verder uitwerken van de schets
we verzorgen een eerste toetsing van het ontwerp op geldende regels
we geven u een advies m.b.t. bouwsystemen en mogelijke aannemers

4. Hoe ziet het ontwerp eruit?
we zorgen voor een verdere uitwerking tot voorlopig ontwerp en toetsing op welstand
we dragen mogelijkheden aan en of alternatieven
we geven u advies m.b.t. uitgangspunten materialen, aannemers en of architecten

5. Aannemers keuze en bouwaanvraag
we geven een beoordeling van de offerte op basis van definitief ontwerp inclusief advies
we geven een beoordeling technische omschrijving inclusief advies (incl. evt. alternatieven)
we geven begeleiden bij en of verzorgen de bouwaanvraag

6. Bouwbegeleiding
we controleren tijdens bouw
we beoordelen eventueel meer/minderwerk
we organiseren bouw overleg

7. Oplevering
we verzorgen de eindcontrole op uitgevoerde bouwwerkzaamheden
we begeleiding bij eventueel oplossing opleveringspunten