Eindelijk iets waar we goed in zijn…..

In het westen van het land is een enorm woningtekort. En dat leid tot onder andere uitdijende steden. Her en der wordt er polderland opgeofferd voor woningbouw.

Al hoewel? Polderland? De Goudse wijken worden gerealiseerd in een polderland dat zich nauwelijks van een moeras onderscheidt. De vaste grondslag ligt soms wel meer dan 20 meter diep. Tussen dit zand en het maaiveld bevindt zich een weke veenmassa, in Gouda ook wel ‘dik water’ genoemd. Meestal kiest men ervoor om op het “land” een zandpakketje te storten dat de bestaande bodem ineen drukt. Een en ander moet inklinken totdat zich een bodem vormt die voor bewoning geschikt is. Jaren lange verzakkingen van deze “leeflaag” en opblubberend veen in open water is het gevolg.

Herkenbaar toen Bloemendaal werd gerealiseerd maar ook herkenbaar bij de recente activiteiten in Westergouwe. Waarom niet compacter bouwen binnen de bestaande stadsgrenzen? Op landelijk niveau hebben we het al begrepen dat we het gevecht tegen water niet kunnen winnen. Maar hier in Gouda schuiven we de problemen onder het vloerkleed of moet ik zeggen onder een leeflaag. Waarom niet het voordeel zien? Want wil niet elke woningeigenaar wonen aan het water met eigen aanlegsteiger? Waarom geen woning in het water of nog beter een hip appartementen complex (gedeeltelijk) in het water. Of waarom niet minimaal een paar woonboten (extra) neerleggen in het water?

In de jaren 70 hadden we “Het Gat van Bloemendaal”. Een klein tekortje in de gemeentebegroting van Gouda van 100 miljoen door nieuwbouwactiviteiten in de polder (volgt het gat van Westergouwe?). En ondertussen blijven de verzakkingen doorgaan. In ons achtertuintje maar ook onze stoepen, wegen en alles wat maar in of op de grond zit. Voor het geld wat de afgelopen decennia besteed is aan het ophogen van Gouda en o.a. nieuwe rioleringen hadden we toch heel wat leuke zaken kunnen doen.

Maar helaas. We blijven water naar de zee dragen waardoor de gemeente de begroting voor “de verzakking gerelateerde zaken” maar nauwelijks rond krijgt. Rechtsom of linksom of van boven of van beneden het geld moet er wel komen. Gelukkig hebben we daar iets moois voor gevonden en dat heet belastingen….

En in heffen daarvan zijn we in Gouda heel goed; Gouda staat ook dit dit jaar wederom in de top tien van gemeenten in Nederland met de hoogste lokale lasten. Dat Gouda zo hoog staat komt vooral door de rioollasten. Zo blijkt uit de atlas van Coelo, die 24 maart is uitgebracht.