Worden er geen offertes aangevraagd door DE woningontwerper?

Ik werk liever niet met dure offerte traject of bestekken maar een wederzijds respect en vertrouwen met zoveel mogelijk producten die al “bedacht” zijn. Ik maak daarbij prijsafspraken met voor mij bekende aannemers.