Jerome is een kei in missers en verbeterpunten aanwijzen

Ook help ik eens wel eens zakelijke dienstverleners. Ook hen vraag ik naar hun mening over mijn dienstverlening…..

Voor een goede relatie heb ik een website opgezet om de verkoop te stimuleren van een penthouse. Dat was gebouwd rond de eeuwwisseling. Omdat ik twijfels had of de destijds gekozen indeling, dus ‘plattegrond’, iedereen binnen de doelgroep zou bekoren, wilde ik ook tonen hoe het geheel anders, meer hedendaags ingedeeld zou kunnen worden. De verkoop liep namelijk niet erg vlot. En biedingen bleven uit…

Van Jerome wist ik dat hij een kritische kijk op aangeboden woonproducten heeft en weet wat er speelt in de woningmarkt. Hij kijkt naar aspecten zoals:
– praktische gebruikswaarde van het product, de woning
– mate waarin dit voldoet aan eisen van specifieke doelgroep of doelgroepen
– mate waarin dit voldoet aan overig veel voorkomende wensen van de woonconsument

Hij kijkt dus naar verkoopbaarheid van woningen vanuit de (in beeld zijnde potentiële) kopers. Even goed herkent hij de faal- en succesfactoren van een nieuwe bouwproject. Of dit nu een nieuwbouw, verbouw- of transformatieproject is waarbij de functie veranderd. Hij kan missers en verbeterpunten zo aanwijzen!

Ik heb hem dan ook gevraagd om mij te ondersteunen bij dit verkoopproject voor mijn relatie. Gezamenlijk hebben we gebrainstormd over doelgroepen en meer hedendaagse woonwensen. Hierop is de woning opnieuw in de markt gezet. Jerome heeft hierbij gezorgd voor een “marktconforme” plattegrond. Op mijn verzoek heeft hij dit ondersteund met een artist-impression met daarbij een mogelijke nieuw interieur. Hierna is het penthouse relatief snel verkocht voor de juiste prijs. Ik heb bij deze opdracht prettig en succesvol kunnen samenwerken met Jerome.